حمل دریایی

حمل دریایی عمدتاً شامل دریافت و ارسال با کانتینر بصورت کامل(FCL)، جزئی (LCL) یا رو رو (Ro-Ro Vessel) می باشد

حمل دریایی عمدتاً شامل دریافت و ارسال با کانتینر بصورت کامل(FCL)، جزئی (LCL) یا رو رو (Ro-Ro Vessel)میباشد. در مواردی که نیاز به تعویض کانتیرباشد این عمل (Strip) در بندر جبل علی یا در انبارهای ما صورت میپذیرد. مشتریانی که مقصد بار آنها در کشورهای آسیای میانه یا عراق باشد میتوانند از خدمات ایرانیان دبی برای ترانزیت کانتینر به این کشور ها استفاده کنند.

شبکه ی دریافت کالای ما قادر است در بسیاری از مراکز تجاری جهان کالای مشتری را در محل یا بندر مبداء دریافت کرده آنرا بصورت اف سی ال یا ال سی ای به ایران بصورت مستقیم یا از طریق جبل علی ارسال نماید.

بندر جبل علی به عنوان یکی از بزرگترین بنادر جهان مانند ترمینال منطقه ی خاورمیانه بوده که هر روزه به تعداد زیادی شناور ورودی و خروجی خدمت میدهد. این ویژگی و نزدیکی آن به بنادر ایران این امکان را بوجود آورده که بتوان با بهره گیری از تعدد کشتی های به مقصد جبل علی بار را ابتدا به آنجا رساند و سپس با شناورهای محلی کالا را از جبل علی به بنادر جنوبی ایران ارسال نمود.